Panie dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny (...)
pozwól o Panie
żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia
a nade wszystko żebym był pokorny (...)

ZBIGNIEW HERBERT   
MODLITWA PANA COGITO   
foto_a1foto_a2foto_a3
 

Program Wydarzeń Kluczowych

Miło jest nam poinformować Was, że Festiwal Literacki „Na Pograniczu Kultur” został zgłoszony przez Fundację Sąsiedzi do Programu Wydarzeń Kluczowych!

Każda edycja festiwalu literackiego "Na pograniczu kultur" gromadzi miłośników literatury na spotkaniach z autorami, prezentacjach nowości wydawniczych, działaniach edukacyjnych, m.in. warsztatach dla dzieci i młodzieży oraz imprezach towarzyszących.

Program Wydarzeń Kluczowych ułatwia rozwój dużych wydarzeń kulturalnych o doniosłym znaczeniu artystycznym, organizowanych przez białostockich twórców, które umożliwiają rozwój kultury w naszym mieście.
Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną poddane selekcji. Zajmie się tym Zespół 100, w skład którego wchodzą: twórcy kultury miejskiej, dziennikarze, decydenci i inni liderzy opinii. Pięć wydarzeń kluczowych powinno zostać wybranych 5 czerwca. (link)

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku

Znamy już laureatów 26. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za 2018 rok - wśród nich jest m.in. prezes Fundacji Sąsiedzi - Andrzej Kalinowski, który otrzymał nagrodę za organizację Festiwalu Literackiego „Na pograniczu kultur”.

 

Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku przyznaje się za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – przyznawana jest twórcom i animatorom, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: artystycznej, organizatorskiej i ochrony dziedzictwa. (link)

 

Projekt i wykonanie magicGate.pl