Panie dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny (...)
pozwól o Panie
żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia
a nade wszystko żebym był pokorny (...)

ZBIGNIEW HERBERT   
MODLITWA PANA COGITO   
foto_a1foto_a2foto_a3
 

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku

Znamy już laureatów 26. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za 2018 rok - wśród nich jest m.in. prezes Fundacji Sąsiedzi - Andrzej Kalinowski, który otrzymał nagrodę za organizację Festiwalu Literackiego „Na pograniczu kultur”.

 

Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku przyznaje się za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – przyznawana jest twórcom i animatorom, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: artystycznej, organizatorskiej i ochrony dziedzictwa. (link)

 

Przyjaciel Książki 2019

Uchwałą Rady Polskiej Izby Książki tytuł „Przyjaciel Książki 2019” został przyznany Andrzejowi Kalinowskiemu prezesowi Fundacji Sąsiedzi w Białymstoku, inicjatorowi i organizatorowi Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku, oraz organizatorowi Festiwalu Literackiego „Na pograniczu kultur”. (link)

Projekt i wykonanie magicGate.pl