Panie dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny (...)
pozwól o Panie
żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia
a nade wszystko żebym był pokorny (...)

ZBIGNIEW HERBERT   
MODLITWA PANA COGITO   
foto_a1foto_a2foto_a3
 

Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" znalazł się w Programie Wydarzeń Kluczowych

Festiwal literacki "Na pograniczu kultur" znalazł się w Programie Wydarzeń Kluczowych ujętych w budżecie miasta Białegostoku oraz w projektach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2022.

To dla nas wielka radość!  Bardzo dziękujemy wszystkim głosującym Zespołu 100 za okazane nam zaufanie!

Cieszymy się, że festiwal literacki "Na pograniczu kultur" przez kolejne lata będzie mógł wzbogacał ofertę kulturalną naszego miasta i całego regionu.

XXI Izabelińskie Spotkania z Książką

Trzy książki Fundacji Sąsiedzi znalazły się w finale konkursu PLANETA IZABELIN
Były to książki: Zbigniewa Nasiadki "Lecień" (link), Zofii Piłasiewicz "Podróż" (link) oraz Wojciecha Karpińskiego "W ogrodach snów" (link).

Projekt i wykonanie magicGate.pl