Panie dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny (...)
pozwól o Panie
żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia
a nade wszystko żebym był pokorny (...)

ZBIGNIEW HERBERT   
MODLITWA PANA COGITO   
foto_a1foto_a2foto_a3
 

Promocja "Książki meldunkowej" Jana Kamińskiego

30 listopada 2011 roku, w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, odbyła się promocja "Książki meldunkowej" Jana Kamińskiego.

janek1_na_strone_male janek2_na_strone_male
janek3_na_strone_male janek4_na_strone_male

Konkurs na hasło promujące parki narodowe na Podlasiu

Regulamin konkursu na hasło promujące parki narodowe w województwie podlaskim

ORGANIZATOR

- Kuratorium Oświaty w Białymstoku
- Fundacja Sąsiedzi

 

CEL KONKURSU

- Uświadomienie uczniom i innym osobom odwiedzającym województwo podlaskie walorów edukacyjnych i przyrodniczych Białowieskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego

- Kształtowanie i rozwijanie proekologicznych postaw poprzez uświadomienie, dlaczego powinno się o nasze parki dbać i utrzymywać w ciągłym rozwoju

- Promocja ochrony środowiska, którego parki narodowe są najlepszym przykładem

- Uświadomienie czytającym przewodniki po parkach narodowych, że warto brać aktywny udział w takich akcjach jak sadzenie drzew, sprzątanie lasu i pokazywanie innym sensu obcowania z naturą

Czytaj więcej...

Projekt i wykonanie magicGate.pl