Panie dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny (...)
pozwól o Panie
żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia
a nade wszystko żebym był pokorny (...)

ZBIGNIEW HERBERT   
MODLITWA PANA COGITO   
foto_b1foto_b2foto_b3
 

Dariusz Kiełczewski, Opowieści z Chruściela, Białystok 2010.

ks_opowiesci_z_chrusciela_male_s„Opowieści z Chruściela" są zbiorem krótkich opowiadań o mieszkańcach nieco zapomnianej wsi... Książka napisana charakterystycznym językiem, pełna humoru i nierzadko groteskowych postaci, pokazuje realia życia w PRL-owskiej rzeczywistości. Niektóre historie publikowane były w białostockich „Kartkach'' pod pseudonimem Dzwonka Chruszczuk. Książka zawiera zmienione wersje wydrukowanych opowiadań oraz teksty nigdy nie publikowane.

Dariusz Kiełczewski to nie tylko profesor podejmujący w swoich publikacjach tematykę ekologiczną i ekonomiczną, ale również eseista piszący o literaturze i kulturze masowej, długoletni współredaktor pisma "Kartki". Wydał również dwa tomy poezji („Szkice" i „Jeśli jest jakieś niebo"). Autorem ilustracji do książki jest Jerzy Łazewski – aktor i malarz związany z Teatrem Konsekwentnym w Warszawie i grupą artystyczną Nowa Ikona.

Książka nominowana do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za 2010 rok.

Czytaj więcej...

Projekt i wykonanie magicGate.pl