O nas | Fundacja Sąsiedzi
Fundacja Sąsiedzi powstała w Białymstoku w 2010 roku. Jest niezależną organizacją pozarządową, której celem jest:
• promocja twórczości artystów wywodzących się z pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego,
• promocja dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego i obszaru pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w kraju i za granicą,
• rozwój twórczości artystycznej,
• działalność wydawnicza i popularyzatorska,
• edukacja międzykulturowa,
• ukazywanie walorów środowiska przyrodniczo-kulturowego regionu Polski północno-wschodniej oraz związków między kulturą i naturą,
• przywracanie do życia obiektów kulturalnych ważnych dla grup ludności zamieszkujących teren województwa podlaskiego,
• promocja zrównoważonego rozwoju.

 

Działalność statutową wspiera Rada Fundacji, w skład której wchodzą, związani z Podlasiem, wybitni artyści, naukowcy oraz dziennikarze.