O Festiwalu | Fundacja Sąsiedzi

Festiwal Literacki

OD 2010 ROKU

 

Fundacja Sąsiedzi od 2010 roku cyklicznie organizuje największą imprezę czytelniczą północno-wschodniej Polski – Festiwal literacki „Na pograniczu kultur”. To wydarzenie o charakterze edukacyjnym, nastawione na promocję literatury i czytelnictwa w województwie podlaskim, a także popularyzację twórczości autorów związanych z regionem oraz rozpowszechnianie publikacji wydanych w województwie podlaskim. Impreza ma charakter ogólnodostępny, skierowana jest do wszystkich mieszkańców naszego województwa, od dzieci po seniorów. W dobie zanikającej kultury słowa pisanego pokazujemy, że to właśnie książka jest ogniwem, które potrafi łączyć pokolenia.

W ramach festiwalu organizujemy m.in. bezpłatne warsztaty literackie, warsztaty pisania, gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych, prezentacje nowości wydawniczych oraz wystawy. Największym zainteresowaniem czytelników cieszą się bezpośrednie spotkania z autorami znanych i lubianych książek. Dotychczas Festiwal literacki „Na pograniczu kultur” odwiedzili m.in.: Katarzyna Bonda, Zbigniew Rokita, Sylwia Chutnik, Jacek Hugo-Bader, Ignacy Karpowicz, Andrzej Stasiuk, Tomasz Kłosowski, Jerzy Bralczyk, Anna Dziewit-Meller czy Mariusz Szczygieł oraz twórcy zagraniczni: Jonathan Carroll, Graham Masterton, Chris Carter, Martin Pollack, Martin Widmark.

Możliwość spotkania z żywą literaturą co roku przyciąga na Festiwal literacki „Na pograniczu kultur” ok. 7 tysięcy czytelników z regionu, Polski oraz krajów Europy Wschodniej. Wydarzenie jest wielką szansą dla wydawców i autorów m.in. z Białorusi do zaprezentowania mieszkańcom województwa podlaskiego niezwykle ciekawej i wartościowej literatury zza wschodniej granicy.

 

Dzięki społecznemu zainteresowaniu i zaangażowaniu, inicjowany przez Fundację Sąsiedzi festiwal stał się rozpoznawalną marką województwa podlaskiego, wydarzeniem znanym i cenionym w całej Polsce oraz za jej wschodnią granicą. Wierzymy, że tworzenie przestrzeni do obcowania z literaturą jest niezbędne w procesie kształtowania wrażliwości i inteligencji społecznej.