Zarząd Fundacji | Fundacja Sąsiedzi

Zarząd Fundacji

ANDRZEJ KALINOWSKI

PREZES FUNDACJI

tel. 606 442 122
e-mail: fundacja.sasiedzi@gmail.com

 

BEATA SZYMANIUK

WICEPREZES FUNDACJI

tel. 668 871 777
e-mail: fundacja.sasiedzi@op.pl