Białystok nie tylko kulturalny. Okres powojenny 1944-1946 | Fundacja Sąsiedzi
Promocja!

Białystok nie tylko kulturalny. Okres powojenny 1944-1946

12,00 

Książka składa się z dwóch części. Otwierają ją ciekawe opracowania Małgorzaty Dolistowskiej o odbudowie Białegostoku, Jolanty Rogowskiej o teatrze białostockim, Joanny Tomalskiej o artystach tworzących w Białymstoku.

Są to teksty, które wnoszą wiele nowych i cennych spostrzeżeń i informacji. Druga część publikacji uzupełniona została o kalendarium z lat 1947-1949. Autorki wykorzystały przy tym ówczesną prasę, ciekawe materiały źródłowe (na szczególną uwagę zasługuje np. pamiętnik Marii Kolendo). Przywołane kalendarium orz rozprawy są dobrym punktem wyjściowym do dalszych pogłębionych badań nad omawianym okresem.

Ponadto publikacja może być znakomitym „punktem wyjścia” do napisania kolejnej książki, na którą wszyscy czekać będziemy z niecierpliwością.

Do chwili obecnej nie ukazała się bowiem monografia przedstawiająca dzieje Białegostoku w omawianym okresie, ze zdjęciami i materiałami z tego okresu, chociaż informacje o przywołanych wydarzeniach możemy znaleźć m.in w publikacji A. Dobrońskiego.

Autorki: Małgorzata Dolistowska, Jolanta Szczygieł-Rogowska, Joanna Tomalska

Wydawca: Instytut Wydawniczy KREATOR

Rok wydania: 2008

ISBN: 978-83-7344-047-0

Ilość stron: 184

Oprawa: MK